Monthly Archives: December 2010

Microsoft Julekalender låge #7 vinder

Yet another blog post in Danish, sorry.

Vinderen af gårsdagens Microsoft Julekalender låge #7 fundet. Vinderen er Gianluca Bosco, som har indsendt følgende WCF klient til servicen:

class Program
{
  static void Main(string[] args)
  {
    Console.WriteLine("Ready? Press [ENTER]...");
    Console.ReadLine();

    var factory = new ChannelFactory<Shared.IMyService>(
      new WSHttpBinding(),
      new EndpointAddress("http://localhost:8080/MyService"));

    factory.Endpoint.Binding.SendTimeout = new TimeSpan(0,2,0);

    var names = new[] { "Anders", "Bende", "Bo", "Egon",
      "Jakob", "Jesper", "Jonas", "Martin", "Ove",
      "Rasmus", "Thomas E", "Thomas" };

    var x = from name in names.AsParallel()
          .WithDegreeOfParallelism(12)
        select Do(factory, name);

    x.ForAll(Console.WriteLine);

    Console.WriteLine("Done processing...");
    Console.ReadLine();
  }

  static string Do(ChannelFactory<Shared.IMyService> factory,
     string name)
  {
    var proxy = factory.CreateChannel();

    var result = proxy.LooongRunningMethod(name);

    return result;
  }
}

Gianluca har rigtig nok fundet den værste performance synder af dem alle, at man ikke skal instantier en ChannelFactory for hvert kald. Alene denne forbedring kan halvere tiden brugt ved et WCF kald.

Desuden fandt Gianluca den indbyggede fælde i min implementation. Server implementationen kalder Thread.Sleep (mellem 1 og 100 sekunder) for at simulere langvarigt arbejde. Default SendTimout på wsHttpBinding (og alle andre bindings) er 1 minut, hvilket betyder, at klienten vil få en TimeoutException pga. serverens lange arbejde.

Tillykke til Gianluca med hans nye helikopter.

Der er en mindre optimering, som kan forbedre performance yderligere og det er at kalde Open og Close på en Channel explicit. Det skyldes, at der i en implicit Open er thread synchronisation, således at kun én thread åbner en Channel og de resterende threads venter på at Channel er klar.

Hvis du har forslag til yderligere forbedringer, så skriv en kommentar.

Microsoft Julekalender låge #7

Sorry – this post is in Danish.

Dagens opgave handler om Windows Communication Foundation. WCF er kompleks pga. mængden af funktionalitet og kan derfor virke indviklet. Kompleksiteten afspejles også i størrelsen på WCF assembly System.ServiceModel.dll, som er klart den største assembly i hele .Net Framework Class Library (FCL) … selv større end mscorlib.dll.

Opgaven:

Implementer en klient til nedstående service, som benytter WSHttpBinding med default settings.

[ServiceContract(Namespace = "www.lybecker.com/blog/wcfriddle")]
public interface IMyService
{
  [OperationContract(ProtectionLevel =
    ProtectionLevel.EncryptAndSign)]
  string LooongRunningMethod(string name);
}

public class MyService : IMyService
{
  public string LooongRunningMethod(string name)
  {
    Console.WriteLine("{0} entered.", name);

    // Simulate work by random sleeping
    var rnd = new Random(
      name.Select(Convert.ToInt32).Sum() +
      Environment.TickCount);
    var sleepSeconds = rnd.Next(0, 100);
    System.Threading.Thread.Sleep(sleepSeconds * 1000);

    var message = string.Format(
      "{0} slept for {1} seconds in session {2}.",
      name,
      sleepSeconds,
      OperationContext.Current.SessionId);
    Console.WriteLine(message);

    return message;
  }
}

Klienten må meget gerne være smukt struktureret og skal:

 • Implementeres i .Net 3.x eller .Net 4.0
 • Simulere et dusin forskellige klienter
 • Være så effektiv som mulig (tænk memory, CPU cycles, GC)

Beskriv kort jeres valg af optimeringer.

For at gøre opgaven nemmere at løse, så har jeg allerede løst den for jer… dog ikke optimalt. Download min implementation.

Send løsning til anders at lybecker.com inden midnat; vinderen vil bliver offentligt i morgen og vil blive den lykkelige ejer af en fjernstyrret helikopter med tilbehør, så den er klar til af flyve. En cool office gadget. Helikopteren er nem at flyve og kan holde til en del. Det ved jeg af erfaring 🙂

Se helikopteren flyve nedefor.