Microsoft Julekalender låge #7 vinder

Yet another blog post in Danish, sorry.

Vinderen af gårsdagens Microsoft Julekalender låge #7 fundet. Vinderen er Gianluca Bosco, som har indsendt følgende WCF klient til servicen:

class Program
{
  static void Main(string[] args)
  {
    Console.WriteLine("Ready? Press [ENTER]...");
    Console.ReadLine();

    var factory = new ChannelFactory<Shared.IMyService>(
      new WSHttpBinding(),
      new EndpointAddress("http://localhost:8080/MyService"));

    factory.Endpoint.Binding.SendTimeout = new TimeSpan(0,2,0);

    var names = new[] { "Anders", "Bende", "Bo", "Egon",
      "Jakob", "Jesper", "Jonas", "Martin", "Ove",
      "Rasmus", "Thomas E", "Thomas" };

    var x = from name in names.AsParallel()
          .WithDegreeOfParallelism(12)
        select Do(factory, name);

    x.ForAll(Console.WriteLine);

    Console.WriteLine("Done processing...");
    Console.ReadLine();
  }

  static string Do(ChannelFactory<Shared.IMyService> factory,
     string name)
  {
    var proxy = factory.CreateChannel();

    var result = proxy.LooongRunningMethod(name);

    return result;
  }
}

Gianluca har rigtig nok fundet den værste performance synder af dem alle, at man ikke skal instantier en ChannelFactory for hvert kald. Alene denne forbedring kan halvere tiden brugt ved et WCF kald.

Desuden fandt Gianluca den indbyggede fælde i min implementation. Server implementationen kalder Thread.Sleep (mellem 1 og 100 sekunder) for at simulere langvarigt arbejde. Default SendTimout på wsHttpBinding (og alle andre bindings) er 1 minut, hvilket betyder, at klienten vil få en TimeoutException pga. serverens lange arbejde.

Tillykke til Gianluca med hans nye helikopter.

Der er en mindre optimering, som kan forbedre performance yderligere og det er at kalde Open og Close på en Channel explicit. Det skyldes, at der i en implicit Open er thread synchronisation, således at kun én thread åbner en Channel og de resterende threads venter på at Channel er klar.

Hvis du har forslag til yderligere forbedringer, så skriv en kommentar.